Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1 Het deelnemen aan de lessen Slow-Yoga, Fitzit® en de Bevallingscursus van 1 middag is geheel voor eigen risico. 1.2 Praktijk Greetje Schaap aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de cursist.
1.3 Praktijk Greetje Schaap is niet verantwoordelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de cursist.
1.4 Schade die door de cursist al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht worden aan eigendommen van de Praktijk of , dienen te worden vergoed.

2.0 Betaling en annuleren

2.1 Bevallingscursus van 1middag
Bij aanmelden wordt het cursusgeld via de webwinkel betaald daarna krijg je via de mail een factuur en bevestigingsbrief. ( kijk ook in je spam)
Het kan altijd gebeuren dat je niet kunt deelnemen aan de cursus. Tot 4 weken voor aanvang krijg je het cursus geld terug minus € 20,00 administratie kosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd. Wanneer er vroegtijdig het kindje wordt geboren of je niet aanwezig kunt zijn bij de cursus, dien je een schriftelijke verklaring van verloskundige of arts bij te voegen. In dit geval krijg je het gehele cursusgeld terug minus € 20,00 administratie kosten.
2.3 Slow-Yoga
Er zijn 3 mogelijkheden van betaling. Losse lessen, 10 lessen aangesloten en 2x per jaar.
Bij het deelnemen van losse lessen betaal je per deelgenomen les
Bij het deelnemen van 10 lessen aaneen betaal je voorafgaand van deze 10 lessen. Niet deelgenomen lessen geeft geen recht op een extra les.
Deelnemen aan een seizoen wordt vooraf van het seizoen betaald. Niet deelgenomen lessen worden niet vergoed.

Fitzit®
Het bedrag wat in rekening is gebracht gaat middels een contract die beide partijen zijn overeen gekomen.
In tijden van corona kan iedereen deelnemen aan 2 Fitzit sessies per week. Deelnemen is voltrekt op eigen risico

Workshops
Het bedrag word volgens overeenkomst betaald. Tot 4 weken voor aanvang krijg je het betaalde geld terug minus € 20,00 administratie kosten. Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het workshopgeld + administratiekosten verschuldigd. Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld inclusief administratiekosten verschuldigd.

Consulten Adem en Ontspanningstherapie, EFT en coaching

De consulten gaan via afspraak.
Annuleren van een afspraak is tot 48 uur van te voren kosteloos. Vanaf 24 uur wordt er 20 euro rekening gebracht. Daarna het volledige bedrag.

Copyright Greetje Schaap 2024