Privacybeleid

Privacy

Greetje Schaap ,vind het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Ik verwerk persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van de adem-en ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn, EFT, coaching, yoga lessen of de bevallingscursus in 1 middag.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) van de yoga-cursist. Deze gegevens gebruik ik om eventuele afmelding door te kunnen geven en informatie over devakantiesen workshopsdoor te kunnen geven.–Persoonlijke gegevens van de cliënt voor ademtherapie, waaronder NAW-gegevens,
Persoonlijke gegevens van de cliënt voor ademtherapie, waaronder NAW-gegevens, geboortedatum, zorgverkeringsnummer en medische gegevens. De laatste voor zover nodig voor het zorgvuldig beschrijven van het behandelverloop. Daarnaast worden de gegevens over het behandelverloop bewaard.
Ik gebruik de NAW-gegevens om een factuur te kunnen schrijven en versturen. De medische gegevens en het behandelverloop bewaar ik om inzicht in en overzicht over het behandelverloopte kunnen houden.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar.
Gegevens van yogacursisten en de bevalcursus worden verwijderd als geen gebruik meer wordt gemaakt van de lessen. Alleen een mailadres u op te hoogte te houden van de activiteiten in de praktijk van Greetje Schaap
De bijzondere gegevens, zoals de medische gegevens en verslagen van de behandelingen van cliënten voor ademtherapie en EFT worden 5 jaar bewaard, zodat bij een eventuele herhaling van de therapie nog gebruik kan worden gemaakt van de informatie uit voorgaande sessies. Contactgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Greetje Schaap verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . We maken dan samen een afspraak om uw dossier te bekijken en eventueel wordt het geanonimiseerd.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op [email protected]

Copyright Greetje Schaap 2024